Tổng hợp tên cổ trang, tên ngôn tình hay cho Nam và Nữ

Bạn là một tín đồ của thể loại tiểu thuyết ngôn tình và phim cổ trang Trung Quốc. Vì thế bạn đang muốn tìm một cái tên theo phong cách này để làm nickname, tên tài khoản hoặc nhân vật trong game của mình.

Tên hay nhất xin được giới thiệu đến bạn những tên cổ trang, ngôn tình hay nhất dành cho nam và nữ.

Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nào.

Tổng hợp tên cổ trang, ngôn tình hay hay nhất

 • Mộ Dung Vân Phượng
 • Thẩm Tư Thanh
 • Dương Vân Ly
 • Phong Tử Yên
 • Thủy Vi Nhã
 • Dương Hiểu Phàm
 • Thẩm Vân Linh
 • Liễu Ánh Nguyệt
 • Liễu Y Nguyệt
 • Phong Ánh Cẩm
 • Mộ Dung Lục Thanh
 • Lâm Tư Nguyệt
 • Mạc Ảnh Quân
 • Mộ Dung Tư Hạ
 • Thẩm Yên
 • Nhan Ánh Huyên
 • Phong Vi Huyên
 • Mộ Dung Cẩm

Tên cổ trang, ngôn tình hay trong tiểu thuyết Trung Quốc

 • Thủy Thiên Quân
 • Lâm Ánh Yên
 • Trương Dạng
 • Ngọc Hoa
 • Lưu Giác
 • Đường Thần Duệ
 • Bùi Tranh
 • Tịch Si Thần
 • Cố Duật Hành
 • Tề Minh
 • Dư Mặc
 • Phương Dư Khả
 • Nhuận Ngọc
 • Tống Tử Ngôn
 • Lâm Khải Chính
 • Hoắc Triển Bạch
 • Tần Khoa
 • Mạc Thiệu Khiêm
 • Lý Thừa Ngân
 • Lục Dữ Giang
 • Hoắc Khứ Bệnh
 • Đông Hoa
 • Dạ Thiên Lăng
 • Vệ Khanh
 • Lý Mộc Ngư
 • Chương Viễn
 • Tần Tống
 • Tông Chính Vô Ưu
 • Tào Tháo
 • Trang Nghị
 • Tân Tử
 • Hằng Gia
 • Ninh Dịch
 • Đổng Trác
 • Lâm Dật Chu
 • Hứa Chí Quân
 • Phong Đằng
 • Châu Sùng Quang
 • Quách Kính Minh
 • Thiên Hạ Phi Nguyên
 • Giang Hàn
 • Thanh thành
 • Nạp Lan Thuật
 • Lương Phi Phàm
 • Tiêu Kì Nhiên
 • Đường Dịch
 • Lục Vũ Bình
 • Vân Tranh
 • Tôn Gia Ngộ
 • Đàm Thư Mặc
 • Mộ Ngôn
 • Dạ Hoa
 • Trình An Nhã
 • Vương Lịch Xuyên
 • Phó Tiểu Ti
 • Dung Chỉ
 • Trương Khởi Linh
 • Ngôn Hy
 • Tiêu Nại
 • Hà Dĩ Thâm
 • Cưu Ma La Thập
 • Dung Viên
 • Phương Hoa
 • Trầm Mông
 • Lục Lệ Thành
 • Bạch Tử Hoạ
 • Khổng Địch
 • Trưởng Tôn Vô Cực
 • Hắc Phong Tức
 • Hà Tô Diệp
 • Trần Ngộ Bạch
 • Lục Chi Ngang
 • Lâu Tập Nguyệt
 • Dung Nham
 • Lâm Tĩnh
 • La Kì Kì
 • Tô Dược
 • Âu Thần
 • Mạnh Giác
 • Nhạc Tiểu Mễ
 • Trình Thiên Hữu
 • Lương Sinh
 • Sở Phi Hoan
 • Tiêu Tuyết
 • Đế hoàng
 • Trần Hiếu Chính
 • Dạ Cảnh Lan
 • Hạ Lan Du
 • Hiên Viên Triệt
 • Hạ Mộc
 • Hoàng Thái Cực
 • Tần Mạc
 • Ngô vương Phù Sai
 • Chiếm Nam Huyền
 • Tề Mặc
 • Vũ Văn Duệ
 • Cố Dạ Bạch
 • Nguỵ Thư Diệp
 • Long Phi Ly
 • Sở Ly
 • Tư Khấu Tuân Tường
 • Hàn Tiềm
 • La Đông Phong
 • Cố Tiểu Bắc
 • Xi Vưu
 • Lâm Dương
 • Lăng Siêu
 • Hiên Viên Ngưng Tịch
 • Trần Tầm

Tổng hợp tên cổ trang, ngôn tình Trung Quốc hay cho nam và nữ

 • Trần Hạo Dân
 • Trần Pháp Dung
 • Trần Kiện Phong
 • Lý Lý Nhân
 • Lý Uy
 • Huỳnh Gia Thiên
 • Huỳnh Hồng Thăng
 • Lư Quảng Trọng
 • Tạ Tranh
 • Lãnh Cơ Uyển
 • Huân Nguyệt Du
 • Hải Lão
 • Bành Quan Trung
 • Bành Tử Tình
 • Bảo Bội Như
 • Lương Ba La
 • Lương Khiết
 • Cái Khiếu Thiên
 • Diêu Tử Linh
 • Diệp Bội Văn
 • Diệp Chấn Thanh
 • La Mẫn Trang
 • Hoắc Kiến Hoa
 • Đàm Ninh Bang
 • Phan Việt Minh
 • Phan Vũ Thần
 • Phó Bưu
 • Phổ Khắc
 • Lý Tiểu Nhiễm
 • La Quân Tả
 • La Thiên Trì
 • Vương Hiểu Thần
 • Vương Hoành Vĩ
 • Trần Đình Gia
 • Vương Học Binh
 • Trần Hạo Dân
 • Trần Hào
 • Tăng Vĩ Quyền
 • Tăng Thuấn Hy
 • Phạm Thế Kỷ
 • Vương Đại Lục
 • Lâm Tuệ Linh
 • Lâm Tử Tường
 • Lâm Ức Liên
 • Bạch Quang
 • Bạch San
 • Lê Tư Lai
 • Lê Yến San
 • Liên Khải
 • Lương Lạc Thi
 • Lương Lệ Oánh
 • Chung Lệ Kì
 • Chung Phái Chi
 • Lữ San Lui
 • Cốc Đức Chiêu
 • Cốc Phong
 • Bảo Hán Lâm
 • Đàm Tuấn Ngạn
 • Đàm Tiểu Hoàn
 • Đàm Vịnh Lân
 • Lưu Khinh Cơ
 • Lâm Tiểu Trạm
 • Hoàng Cảnh Du
 • La Nhạc Lâm
 • La Quán Lan
 • Can Đình Đình
 • Cận Đông
 • Cảnh Điềm
 • Hồ Ca
 • Hồ Để
 • Châu Bách Hào
 • Diệp Đồng
 • Diệp Đức Nhàn
 • Diêu Thiệu Trung
 • La Quán Phong
 • Lý Thần
 • Lý Thuần
 • Lý Tiểu Lộ
 • Phan Hồng
 • Phan Nghinh Tử
 • Lâm Thanh Hà
 • Lâm Văn Long
 • Lâm Vĩ Lam
 • Lê Minh Nặc
 • Lê Nặc Ý
 • Lê Thục Hiền
 • Cao Hổ
 • Cao Hùng
 • Cao Viên Viên
 • Lương Huy Tông
 • Lữ Tinh
 • Lương Ái
 • Lương Bảo Trinh
 • Lương Gia Huy
 • Lương Gia Tốn
 • Lương Gia Vịnh
 • Liên Thi Nhã
 • Lâm Thục Mẫn
 • Lâm Thượng
 • Phạm Minh
 • Trần Hiểu Húc
 • Lạc Đạt Hoa
 • Lạc Nhạc
 • Đới Chí Vĩ
 • Đới Diệu Minh
 • Lương Tiểu Băng
 • La Vịnh Nhàn
 • Lăng Ba
 • Hàn Nhật Thiên
 • Quan Thượng Thần Phong
 • Tiêu Vũ Đạt
 • Toàn Phong Thần Dật
 • Hàn Tử Lam
 • Tử Hàng Ba
 • Tử Kiều
 • Tử Kỳ Tân
 • Tử Khướt Thần
 • Hàn Băng Phong
 • Hàn Cửu Minh

 • Chu Hoàng Anh
 • Chu Kỳ Tân
 • Chu Nam Y
 • Chu Tử Hạ
 • Tử Lam Phong
 • Hàn Thiên Anh
 • Dương Nhất Hàn
 • Hắc Hồ Điệp
 • Hắc Mộc Vu
 • Hắc Nguyệt
 • Tử Nhạc Huân
 • Tử Tinh thần
 • Thiên Chỉ Hạc
 • Dạ Tinh Hàm
 • Hoàn Cẩm Nam
 • Hoàng Gia Hân
 • Lãnh Cơ Vị Y
 • Bạch Á Đông
 • Bạch Doanh Trần
 • Anh Nhược Đông
 • Diệp Ngọc Khanh
 • Diệp Tuyền
 • La Liệt
 • Lâm Bảo Di
 • Huỳnh Ất Linh
 • Lý Quốc Nghị
 • Hắc Diệp Tà Phong
 • Hắc Hà Vũ
 • Tử Thiên Vũ
 • Thiên Mạc
 • Hàn Trạch Minh
 • Hắc Diệp Tà Phong
 • Hắc Hà Vũ
 • Tử Thiên Vũ
 • Lý Giai Dĩnh
 • Lưỡng Triết
 • Lâm Thiên Ngọc
 • Lâm Dục Từ
 • Lương Gia Dung
 • Lý Dịch
 • Lý Lượng Cần
 • Lý Phương Văn
 • Châu Hoa Kiện
 • Huỳnh Chí Vỹ
 • Huỳnh Duy Đức
 • Lưu Dịch Quân
 • Lương Dịch Mộc
 • Lại Nghệ
 • Lưu Đức Khải
 • Lưu Gia Linh
 • Doãn Thiên Chiếu
 • Dung Tổ Nhi
 • Châu Huệ Mẫn
 • Trương Vệ Kiện
 • Chu Nhân
 • Lữ San
 • Phạm Hồng Hiên
 • Huỳnh Tông Trạch
 • Huỳnh Trọng Dụ
 • Lưu Nhược Anh
 • Lưu Tuyết Hoa
 • Lý Chính Dĩnh
 • Lý Hưng Văn
 • Huỳnh Phẩm Nguyên
 • Huỳnh Thiếu Kỳ
 • Huỳnh Nhật Hoa
 • Hứa An Hoa
 • Lê Diệu Tường
 • Lê Minh
 • Huỳnh Trọng Côn
 • Huỳnh Vũ Hân
 • Hoàng Tông Trạch
 • Hồ Định Hân
 • Huệ Anh Hồng
 • Hứa Quán Anh
 • Phạm Vĩ Kì
 • Phan Linh Linh
 • Trương Thần Quang
 • Trương Thiều Hàm
 • Trương Thụy Hàm
 • Phương Văn Lâm
 • Phó Quyên
 • Lâm Tử Tường
 • Lâm Văn Long
 • Huân Nguyệt Du
 • Huân Phàm Long
 • Thiên Kì Vinh
 • Thiên Lăng Sở
 • Thiên Mạc
 • Hàn Trạch Minh
 • Thiên Bảo Lâm
 • Thiên Cửu Chu
 • Hà Gia Kính
 • Hà Phan
 • Hoàng Ưng Huân
 • Lưu Chí Hàn
 • Lê Mỹ Nhàn
 • Tu Kiệt Giai
 • Từ Nhược Tuyên
 • Từ Tiệp Nhi
 • Phan Nghi Quân
 • Phan Mĩ Thần
 • Phan Nghinh Tử
 • Trương Ngọc Yến
 • Trương Quân Ninh
 • Từ Thiện Ni
 • Từ Quý Anh
 • Trịnh Trọng Nhân
 • Tạ Nghi Trân
 • Trần Đình
 • Trần Nghị
 • Tử Thiên
 • Dương Nhất Thiên

 • Tử Dịch Quân Nguyệt
 • Thiên Nhi Tử Hàn
 • Thiên Phong
 • Hắc Nguyệt
 • Hắc sát
 • Thái Hoàng Nhữ
 • Trương Hy Ái
 • Trương Tiểu Yến
 • Tần Hán
 • Tần Phong
 • Tề Tần
 • Tiêu Á Hiên
 • Tiêu Ân Tuấn
 • Đinh Lực Kỳ
 • Giả Tịnh Văn
 • Phương Sổ Chân
 • Triệu Hựu Đình
 • Trương Nhã Khâm
 • Trương Tín Triết
 • Phó Minh Hiến
 • Phó Nghệ Vỹ
 • Từ Hoài Ngọc
 • Lâm Kiến Minh
 • Lâm Phong
 • Lâm Thanh Hà
 • Trương Trác Văn
 • Lương Gia Huy
 • Lương Nghệ Linh
 • Đình Đình
 • Đinh Tiểu Kì
 • Đinh Văn Kì
 • Lam Chính Long
 • Lam Quân Thiên
 • Tăng Thiếu Tông
 • Tân Ám Kỉ
 • Tần Dương
 • Phó Tử Thuần
 • Tiêu Thục Thận
 • Hạ Quân Tường
 • Thái Xán Đắc
 • Liên Du Hàm
 • Lâm Bách Hoành
 • Lâm Canh Tân
 • Phan Vĩ Bách
 • Phan Việt Vân
 • Khâu Vu Đình
 • Trương Huệ Muội
 • Trương Minh Kiệt
 • Liêu Lệ Lệ
 • Lỗ Chấn Thuận
 • Lỗ Văn Kiệt
 • Bạch Dương
 • Doãn Bằng
 • Độc Cô Thân Diệp
 • Đông Bông
 • Giang Hải Vô Sương
 • Đông Phương Bất Bại
 • Trương Ngãi Gia
 • Lâm Chí Dĩnh
 • Hạ Tĩnh Đình
 • Hạ Vũ Đồng
 • Hầu Bội Sầm
 • Thái Hạnh Quyên
 • Thái Lam Khâm
 • Thái Phi Lâm
 • Lâm Chí Huyền
 • Lâm Dục Từ
 • Lâm Giai Nghi
 • Lữ Tụng Hiền
 • Trương Đống Lương
 • Trương Huân Kiệt
 • Lâm Khả Duy
 • Giản Bái Ân
 • Giản Gia Vỹ
 • Giang Hoành Ân
 • Hứa An An
 • Lâm Chí Linh
 • Lâm Chiếu Hùng
 • Tăng Bái Từ
 • Tôn Thục Mị
 • Tống Dật Dân
 • Thôi Hạo Nhiên
 • Hầu Di Quân
 • Khâu Thế Huấn
 • Lâm Hữu Tinh
 • Lâm Hy Lôi
 • Thiên Tâm
 • Khổng Định Kì
 • Khương Hậu Nhiên
 • Kha Hữu Luân
 • Vương Thức Hiền
 • Trần Á Lan
 • Trần Hiểu Tinh
 • Trần Bội Kỳ
 • Trần Chiêu Vinh
 • Trần Dịch
 • Trần Tiên Mai
 • Liêu Lệ Quân
 • Liễu Hãn Nhã
 • Vương Xán
 • Vũ Đình Văn
 • Vương Tín Tường
 • Tăng Hoan Đình
 • Tăng Sơn Dụ Kỉ
 • Thẩm Thế Bằng
 • Thần Diệc Nho
 • Thi Dịch Nam
 • Kim Thành Vũ
 • Tống Đạt Dân
 • Tống Tân Ni
 • Trác Y Đình
 • Trang Dịch Huân
 • Vương Tử
 • Viên San San
 • Kha Thúc Nguyên
 • Tô Tuệ Lân
 • Tôn Diệu Uy
 • Tôn Hiệp Chí
 • Khưu Hạo Kỳ
 • Liên Tịnh Văn
 • Long Thiệu Hoa
 • Lục Minh Quân
 • Hứa Tuệ Hân
 • Kha Tố Vân
 • Kha Thục Cần
 • Lạc Ứng Quân
 • Lai Uyển Đồng
 • Lao Thiếu Quyên
 • Lương Triều Vĩ
 • Đới Mộng Mộng
 • Đới Thiếu Dân
 • Đơn Lập Văn
 • Lý Linh Ngọc
 • Lâm Bảo Di
 • Lâm Bội Quân
 • Trần Chí Bằng
 • Hồng Tiểu Linh
 • Hùng Thiên Bình
 • Huống Minh Khiết
 • Quách Phú Thành

 • Lâm Vi Quân
 • Lâm Vĩ
 • Vương Truyền Nhất
 • Vương Vũ Tiệp
 • Huân Phàm Long
 • Huân Từ Liêm
 • Tử Lý Khanh
 • Tử Mặc hàn lâm
 • Thiên Nguyệt
 • Thiên Nhạc Phong
 • Hàn Tử Thiên
 • Tử Dạ Thiên
 • Dương Dương
 • Hà Từ Hoàng
 • Khuất Trung Hằng
 • Khưu Kỳ Văn
 • Khưu Tâm Chí
 • Tăng Bảo Nghi
 • Lâm Y Thần
 • Hoắc Chính Kỳ
 • Hoắc Kiến Hoa
 • Quách Thiện Ni
 • Hàn Dương Phong
 • Hàn Kỳ
 • Túc Lăng Hạ
 • Tuyết Kỳ Phong Lãnh
 • Tư Âm
 • Đông Hoàng
 • Lục Linh Đồng
 • Bành Linh
 • Bành Quan Kì
 • Quan Chi Lâm
 • Quan Trí Bân
 • Mã Quốc Minh
 • Mã Tuấn Vỹ
 • Hứa Như Vân
 • Lăng Đại
 • Lăng Hán
 • Đàm Trác
 • Đàm Tùng Vận
 • Dương Hàn Phong
 • Dương Lâm Nguyệt
 • Tử Giải Minh
 • Tử Hạ Vũ
 • Hàn Lam Vũ
 • Hứa Thiệu Dương
 • Lâm Tú Linh
 • Hứa Vĩ Luân
 • Hứa Vĩ Ninh
 • Giang Mĩ Kì
 • Giang Quốc Tân
 • Đường Gia Hào
 • Đỗ Thi Mai
 • Lưu Gia Lương
 • Mã Đức Chung
 • Dương Thừa Lâm
 • Dương Khả Hàm
 • Trịnh Thiếu Thu
 • Trương Bá Chi
 • Châu Minh Tăng
 • Hàn Bảo Lâm
 • Hàn Băng Nghi
 • Quan Thục Di
 • Quan Thượng Phong
 • Tử Bạch Ngôn
 • Tử Cảnh Nam
 • Tử Cấm Thụy
 • Bành Vu Yến
 • Bách Nguyên Sơn Miêu
 • Trần Ngọc Liên
 • Trần Quán Hy
 • Vạn Ỷ Văn
 • Dương Nhất Triển
 • Dương Mịch
 • Bạch Gia Khi
 • Bành Giai Tuệ
 • Bành Hiểu Đồng
 • Vương Kiệt
 • Vương Phi
 • Lâu Đình Sầm
 • Lập Uy Liêm
 • Liên Khải
 • Kha Chấn Đông
 • Kỷ Lượng Trúc
 • Khương Hồng
 • Hầu Tương Đình
 • Vương Tổ Hiền
 • Trần Vỹ Đình
 • Trịnh Gia Dĩnh
 • Mạc Văn Úy
 • Mai Diễm Phương
 • Miêu Khả Tú
 • Miêu Kiều Vĩ
 • Trần Cẩm Hồng
 • Trần Dịch Tấn
 • Trần Hiểu Đông
 • Trần Khải Lâm
 • Bạch Khâm Tụê
 • Bạch Băng Băng
 • Giang Tổ Bình
 • Giang Tuấn Hàn
 • Đinh Quốc Lâm
 • Đồ Thiện Ni
 • Đỗ Đức Vỹ
 • Dương Lệ Thanh
 • Dương Nãi Văn
 • Viên Hòa Bình
 • Viên Vịnh Nghi
 • Châu Thiệu Đồng
 • Chu Ấu Đình
 • Chu Hoa Kiện
 • Thất Tiểu Phúc
 • Thích Mỹ Trân
 • Tô Ngọc Hoa
 • Cốc Huyễn Thuần
 • Cung Từ Ân
 • Cửu Khổng
 • Châu Lý An
 • Đới Lập Nhẫn
 • Đức Hinh
 • Đường Mỹ Vân
 • Đường Trị Bình
 • Đường Vũ Triết
 • Dương Hạo
 • Dương Hoài Dân
 • Chung Thừa Hàn
 • Cao Vỹ Quang
 • Trương Gia Huy
 • Trương Học Hữu
 • Chu Huệ
 • Chu Thái Thi
 • Cố Bảo Minh
 • Du Thi Cảnh
 • Du Tiểu Phàm
 • Dư Thiên
 • Dữ Trừng Khánh
 • Dương Bảo Vĩ
 • Dương Cẩn Hoa
 • Lý Hương Cầm
 • Lý Khắc Cần
 • Lư Xuân Như
 • Trương Ngải Gia
 • Tạ Hiền
 • Từ Khắc
 • Từ Cẩm Giang
 • Minh Nhạc Y
 • Nam Cung Nguyệt
 • Nhã Hân Vy
 • Chung Lệ Đề
 • Cổ Thiên Lạc
 • Lâm Hải Phong
 • Lâm Hiểu Phong
 • Diệp Hiểu Ảnh
 • Diệp Khải Nhân
 • Đào Hồng
 • Liêu Khải Trí
 • Đông Phương Hàn Thiên
 • Đông Phương Tử
 • Thảo Manh
 • Tôn Diệu Uy
 • Trần Bảo Liên
 • Dạ Hoàng Minh
 • Dạ Nguyệt
 • Thiên Ái
 • Huân Nguyệt Du
 • Huân Phàm Long
 • Huân Từ Liêm
 • Thiên Kì Vinh
 • Thiên Lăng Sở
 • Cố Quán Trung
 • Cổ Tĩnh Văn
 • Trương Mạn Ngọc
 • Tạ Đình Phong
 • Tăng Chí Vĩ
 • Tăng Hoa Thiên
 • Thạch Tu
 • Thành Gia Ban
 • Trần Cẩm Hồng
 • Lưu Khải Uy
 • Lưu Thanh Vân
 • Diệp Hoa
 • Diệp Hoan
 • Diệp Toàn Chân
 • Du Hồng Minh
Tên Hay Nhất